Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۱ مارت ۱۴۳۵ قاسم: ۱۲۷
۷ رجب ۱۴۴۰

۱۴ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۳
حوت
اسفند
۱۳۹۷
پنج شنبه
۳۵۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۶

زندگی دنیوی خیلی كوتاه است در این فرصت كوتاه چند روزی، قبر و قیامت را نباید از یاد برد و به اینها آمادگی باید كرد.

(محمد معصوم فاروقی رحمة الله علیه)

قیام مردم هرات در برابر حكومت خلقی و پرچمی- جشن طبابت

 شروع سال ۱۴۳۵ رومی - افتتاح مسجد جامع سلیمیه بعبادت ۱۵۷۵ میلادی