Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۲ شوباط ۱۴۳۵ قاسم: ۱۰۰
۲۱ جماذی الآخر ۱۴۴۱

۱۵ فبروری (فوریه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۶
دلو
بهمن
۱۳۹۸
شنبه
۳۳۲ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۳

رسول- صلوات الله علیه- گفت: «یاد مرگ بسیار كن كه آن ترا در دنیا زاهد گرداند و گناهان ترا كفارت بود».

 انس بن مالک -رضی الله عنه-