Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۱۵ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۴۲
۴ شعبان ۱۴۴۱

۲۸ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۰ میلادی
۹
حمل
فروردین
۱۳۹۹
شنبه
۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۵۷

زود باشد كه امت من بعد از من هفتاد و سه گروه شوند هفتاد و دو اهل بدعت و ضلالت باشند و یک گروه اهل نجات و رستگاری (اهل سنت و جماعت).

(حدیث شریف)