Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۸ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۱۶
۲۸ رمضان ۱۴۴۱

۲۱ می (مه) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
پنج شنبه
۶۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۰۳

از این هشت علم، كلام، فقه و تصوف را به حد لزوم آموختن هر مرد و زن مسلمان، فرض عین بوده، نیاموختن اینها جرم و گناه می باشد.

(ابن عابدین رحمة الله تعالی علیه)

روز جهانی شیر

عقب نشینی ناپلئون بناپارت از عكّا (شهری در شمال اسرائیل) ۱۷۹۹ میلادی