Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۰۸ مارت ۱۴۳۹ قاسم: ۱۳۴
۲۹ شعبان ۱۴۴۴

۲۱ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۳ میلادی
۱
حمل
فروردین
۱۴۰۲
سه شنبه
۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۶۴

پس فردا رمضان شریف شروع میشود.

در ایران، به سبب تطبیق ساعت تابستانی، امشب ساعت ها یک ساعت به جلو كشیده خواهد شد.

 

در ایران از فردا ببعد، اوقات نماز تقویم ما، مطابق به ساعت تابستانی نوشته شده است.

چون شب اول رمضان شود درهای آسمان كشاده شود هیچ در ازان درها بسته نشود تا شب آخر رمضان.

(حدیث شریف)

پایان خمسین- روز مجادله با تبعیض نژادی- نوروز – تعطیل رسمی افغانستان، ایران، تاجیكستان

روز جهانی شعر - از فردا، اوقات نماز ایران مطابق بساعت تابستانی است - روز وهفته جهانی جنگل