Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۰ تشرین ثانی ۱۴۳۵ قاسم: ۲۶
۶ ربیع الآخر ۱۴۴۱

۳ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۱۹ میلادی
۱۲
قوس
آذر
۱۳۹۸
سه شنبه
۲۵۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۰۷

هر كه از كفایت زیادت فرا گرفت هلاک خویش همی گیرد و نمی داند.

-حدیث شریف-

روز جهانی معلولین

به اجرا درآمدن قانون قیافت (لباس) در تركیه ۱۹۳۴ میلادی