Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۲ مارت ۱۴۳۵ قاسم: ۱۲۸
۸ رجب ۱۴۴۰

۱۵ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۴
حوت
اسفند
۱۳۹۷
جمعه
۳۶۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۵

اگر قیامت است خلایق همه جمع خواهند بود و اگر دوزخ ست آنجا نیز گروهی خواهند بود هیچ جای صعب تر و پر وحشت تر از گور نیست كه درینجا تنها میباید بود.

(امیرالمومنین عثمان رضی الله عنه)

زمان آمدن پرندگان

روز جهانی مصرف كنندگان