Untitled Document

حضرت ایوب سلطان (ابو ایوب الانصاری - خالدبن زید) - ۱

یكی از بزرگان اصحاب كرام است. صحابی ای است كه رسول اكرم را (صلی الله تعالی علیه) وقتی از مكه مكرمه به مدینه منوره هجرت كردند به خانه اش مهمان كرد. اسمش خالدبن زید، لقبش ابو ایوب میباشد. بعد از اینكه نبوت به رسول اكرم (صلی الله تعالی علیه) ابلاغ گردید در سال یازدهم، قبل از هجرت، مسلمان شد. در بیعت دوم عقبه تشریف داشت و به صحبت حضرت رسول الله "صلی الله تعالی علیه وسلم" مشرف شد. اینگونه از جمله اصحاب كرام و انصار كرام گردید. ابو ایوب انصاری، در بدر، احد، حدیبیه و سایر محاربه ها در پهلوی رسول اكرم (صلی الله تعالی علیه) به محاربه اشتراک ورزید و مظهر به دعای خیرشان شد. در بسیاری محاربه ها به خدمت پرچمداری مشرف گردید. از این سبب عنوان پرچمداری رسول الله به او داده شد. خالدبن زید ۱۵۰ حدیث شریف از رسول الله "علیه السلام" نقل كرده است. همچنان ابو ایوب "رضی الله تعالی عنه" به لشكری كه حضرت معاویه در سال ۶۷۰ بخاطر فتح استانبول تشكیل داده بود اشتراک ورزید. در هنگام محاربه به مرض دیزانتری گرفتار شد. نزدیكی اجلش را حس كرد و حدیث شریف را كه پیغامبر ما "صلی الله تعالی علیه وسلم" در قسطنطنیه در كنار قلعه یک مرد صالح دفن خواهد شد" فرموده بود بیاد آورد و وصیت كردكه "اگر وفات كنم مرا فورأ دفن نكنید. منتظر بمانید و در آخرین نقطه ایی كه لشكر رفت دفن كنید." آنروز مسلمانان تا كنار قلعه رسیدند و در آنجا به قبری كه كندند صحابی مبارک حضرت رسول الله، ابو ایوب انصاری را دفن كردند. از این میان ۸ عصر گذشته و قبر حضرت خالد بن زید فراموش و گم شده بود كه حضرت آق شمس الدین جای قبر را با كرامت كشف و تثبیت كرد.