Untitled Document

حضرت ایوب سلطان (ابو ایوب الانصاری - خالدبن زید) - ۲

 بعد از این سلطان محمد خان فاتح بر قبر حضرت ابو ایوب انصاری زیارتگاه و یک مسجد بنا كرد. بعد از فتح استانبول اولین مسجد سلاطین كه با قبه است از طرف عثمانیان در سال ۱۴۵۸ میلادی در استانبول انشا گردید. در سال ۱۷۹۸ تمامی مناره های خارجی مسجد ایوب سلطان خراب گردید. و در عوض آن بنای امروزی انشاء گردید.

روزهای خضر و قاسم

یک سال، به دو قسمت جدا میشود كه به یک قسمت آن روزهای خضر (موسم سبز) به قسمت دیگرش نیز روزهای قاسم نامیده میشود.

در روز ششم می (مه) با آغاز روزهای خضر، تابستان شروع میشود و ۱۸۶ روز طول كشیده در ۷ نوامبر پایان می یابد. روزهای قاسْم نیز، در روز هشتم ماه نوامبر شروع می شود، در سالهایی كه ماه فبروری (فوریه) ۲۹ روزه باشد ۱۸۰ روز، در سالهای دیگر نیز ۱۷۹ روز طول میكشد و در ۵ می (مه) به پایان میرسد. روزهای خضر دوره تابستان را، روزهای قاسم نیز دوره زمستان را نشان میدهد.

خضر الیاس (خدراللز) - ۱

روز ششم می (مه) است كه وقت شروع تابستان به شمار می رود. (در سال رومی، بیست و سوم ماه اپریل (آوریل) می باشد.)

یک سال، بنام روزهای خضر (موسم سبز) و روزهای قاسْم، به دو قسمت جدا می گردد. در روز ششم ماه می (مه) با روزهای خضر، تابستان شروع می شود و ۱۸۶ روز طول می كشد. تا به ۸ نوامبر ادامه می یابد و بعد ازین، زمستان شروع می گردد.