Untitled Document

ادامه... كارهایی كه در مسجد و خانه مسلمانان مورد منع قرار گرفته

۸- خوردن و نوشیدن و خوابیدن در مسجد مكروه است.

 ۹- در مسجد خرید و فروش مكروه است.

۱۰- در مسجد با كلام و سخنان دنیا مشغول شدن كراهت شدید دارد (تحریما مكروه است).

۱۱- در مسجد با صدای بلند صحبت كردن، نطق گفتن، دعوا و نزاع كردن كراهت شدید دارد و خطبه نطق گونه نیز حرام است.

۱۲- بچه های كوچک را وارد مسجد نمودن مكروه است، حتی در سنینی كه باعث كثیف كردن مسجد باشد حرام است.

۱۳- برای اینكه بتوان به نماز جماعت رسید دوان دوان رفتن مكروه است.

۱۴- یكی از اخلاقیات مورد پسند خدای تبارک تعالی، مورد علاقه پیامبر اكرم و موجب اهمیت و دقت اولیا، تحمل نمودن به رنج و عذاب انسانها می باشد.

۱۵- خواب شبانه روزه دار، از عبادت و شب زنده داری روزه خوار بالاتر است. حدیث شریف

۱۶- حریص محروم می ماند ، خسیس خراب و بد می شود، حسود متاسف و غمگین می شود.

۱۷- قبور اولیاء و علماء را زیارت كنید زیرا این بزرگان بزیارت كنندگان شفاعت می كنند.