Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۰۹ ایلول ۱۴۳۹ خضر: ۱۳۹
۷ ربیع الاول ۱۴۴۵

۲۲ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۳ میلادی
۳۱
سنبله
شهریور
۱۴۰۲
جمعه
۱۸۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۸۰

در ایران از امروز ببعد، اوقات نماز تقویم ما، مطابق به ساعت زمستانی نوشته شده است.

در ایران از امروز ببعد، اوقات نماز تقویم ما، مطابق به ساعت زمستانی نوشته شده است.