Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۱۵ شوباط ۱۴۳۹ قاسم: ۱۱۲
۱۸ شعبان ۱۴۴۵

۲۸ فبروری (فوریه) سال ۲۰۲۴ میلادی
۹
حوت
اسفند
۱۴۰۲
چهارشنبه
۳۴۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱

نعمت مرغ وحشی است پایش به بندید بشكر تا نگریزد.

(حدیث شریف)

زمان آمدن لک لک ها

روز دفاع شخصی