Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۱۲ مارت ۱۴۳۵ قاسم: ۱۳۸
۱۸ رجب ۱۴۴۰

۲۵ مارچ (مارس) سال ۲۰۱۹ میلادی
۵
حمل
فروردین
۱۳۹۸
دوشنبه
۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۶۰

قومی در آخر الزمان پدید آیند كه ایشان بعبادت كردن معروف باشند و بلباس أهل صلاح بیرون آیند و ایشان بمنزلت منافقان باشند هر آنگاه كه خدای عز وجل بدیشان نگرد بخشم نگرد.

(حدیث شریف)