Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۳ شوباط ۱۴۳۶ قاسم: ۱۱۱
۱۴ رجب ۱۴۴۲

۲۶ فبروری (فوریه) سال ۲۰۲۱ میلادی
۸
حوت
اسفند
۱۳۹۹
جمعه
۳۴۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۲

خداوند متعال، برای این امت از آسانی خوشنود بوده، سختی را زشت دیده است.

(حدیث شریف)

از تخت برانداخته شدن سلطان مصطفی خان اول ۱۶۱۸ میلادی

قتل عام تركها در خوجالی قره باغ توسط ارمنی ها (۶۱۳ شهید) ۱۹۹۲ میلادی