Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۵ آگست ۱۴۳۵ خضر: ۱۰۵
۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۰

۱۸ اگست (اوت) سال ۲۰۱۹ میلادی
۲۷
اسد
مرداد
۱۳۹۸
یکشنبه
۱۵۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱۴

تب از جوش دوزخ است و نصیب مومن از دوزخ آنست.

-حدیث شریف-

 وفات چنگیز خان ۱۲۲۷ میلادی

شهادت سلطان ابراهیم خان ۱۶۴۸ میلادی - زمان رفتن دُرناها