Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۵ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۳۳
۱۵ شوال ۱۴۴۱

۷ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۸
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
یکشنبه
۸۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۸۶

هر كس فضیلت نهد زن خود را بر مادر خود در لعنت خدای تعالی و فرشتگان باش و خداوند فرض و نفل وی نپذیرد.

(حدیث شریف)

افتتاح مسجد جامع سلیمانیه به عبادت ۱۵۵۷ میلادی

فصل برداشت محصول