Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۰۸ شوباط ۱۴۳۶ قاسم: ۱۰۶
۹ رجب ۱۴۴۲

۲۱ فبروری (فوریه) سال ۲۰۲۱ میلادی
۳
حوت
اسفند
۱۳۹۹
یکشنبه
۳۳۹ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۷

خوی خوب، آزار ندادن دیگران و تحمل به مشقت هاییكه كه از آنان می آید است.

(سری سقاطی رحمة الله تعالی علیه)

روز تكبیر و قیام مردم كابل در برابر قشون سرخ