Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۰۵ مایس ۱۴۴۰ خضر: ۱۳
۱۰ ذی القعده ۱۴۴۵

۱۸ می (مه) سال ۲۰۲۴ میلادی
۲۹
ثور
اردیبهشت
۱۴۰۳
شنبه
۶۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۰۶

فاضلترین عملها بعد از ایمان آوردن بخداوند نمازست.

(حدیث شریف)

سفر قانونی سلطان سلیمان خان به بلگراد ۱۵۲۱ میلادی

موسم گل – روز و هفته موزیم (موزه)