Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۰۲ ایلول ۱۴۳۶ خضر: ۱۳۳
۲۷ محرم ۱۴۴۲

۱۵ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۲۵
سنبله
شهریور
۱۳۹۹
سه شنبه
۱۸۰ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۸۶

متكبران در حالی كه می دانند، از یک قطره بوجود آمده اند، در آخر هم لاشه پوسیده و گندیده خواهند شد باز هم مغرور می شوند.

(امام زین العابدین رحمة الله تعالی علیه)