Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۰۴ مارت ۱۴۳۹ قاسم: ۱۳۰
۲۵ شعبان ۱۴۴۴

۱۷ مارچ (مارس) سال ۲۰۲۳ میلادی
۲۶
حوت
اسفند
۱۴۰۱
جمعه
۳۶۲ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳

كاری كه به نفس سكونت و به قلب راحتی میدهد كار خوبی است. كاری كه نفس را برانگیزد و به قلب هیجان دهد گناه است.

(حدیث شریف)

روز جهانی دریانوردی

پایان سرماهای بردالعجوز – فتح اردل ۱۴۴۲ میلادی